Tags:

Her på berget: tekstbok

  • Autor/Hersteller: Elisabeth Ellingsen
  • Verfügbarkeit: 1 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand; Lieferung 5-7 Tage
  • ISBN/EAN: 9788202472580

€75,00

Her på berget kom i ny utgave i 2016. Læreverket tar, som i tidligere utgaver, for seg sentrale emner innen norsk kultur, historie og samfunnsforhold.Den nye utgaven er grundig revidert...

Her på berget kom i ny utgave i 2016. Læreverket tar, som i tidligere utgaver, for seg sentrale emner innen norsk kultur, historie og samfunnsforhold.Den nye utgaven er grundig revidert og aktualisert med: Nytt og oppdatert innhold som skaper engasjement og interesse for aktuelle samfunnsspørsmål Grundige forklaringer av grammatiske temaer som bedrer forståelsen Utvidet og variert innhold på nett som gjør det enkelt å jobbe videre med temaene Her på berget er praktisk å bruke for både kursdeltakere og lærere: Ryddig struktur og progresjon Tilrettelagt for nye norskprøver på B2-nivå og Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten) Inkluderer stoff på C1-nivå Tilpasset trinn 3 på universitetsnivå Her på berget Tekstbok Tekstboka tar opp ulike emner innenfor norske samfunnsforhold. Boka inneholder forskjellige sjangrer, som fortellende tekster, dialoger, faktainformasjon, reklame, avisinnlegg, debattartikler og litterære tekster. Målet med tekstene er at de skal øve opp språkferdigheter, gi nyttig informasjon og samtidig inspirere til samtaler og diskusjoner i klassen. På den måten gir tekstboka både leseferdigheter og samtaletrening. Det er dessuten et mål at innholdet skal bidra til større forståelse av samfunnet i dag, av leveforhold og verdier. Derfor er det lagt vekt på å få fram begivenheter og utviklingslinjer som viser sammenhengene mellom fortid og nåtid. En slik samfunnsforståelse gjør det enklere for deltakerne å være med i diskusjoner og uttrykke egne meninger og vurderinger. Foran i tekstboka under overskriften Hvordan kan jeg si det? har vi samlet fraser og uttrykk som kan være til nytte når man skal formulere seg, skriftlig og muntlig: Hvordan argumenterer man for og imot ulike alternativer? Hvordan uttrykker man enighet og uenighet? Bak i tekstboka er det en minigrammatikk og en ordliste med forklaringer på norsk. Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har skrevet flere læreverk og har lang undervisningserfaring ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Her på berget består av: Tekstbok Arbeidsbok CD til tekstbok CD til arbeidsbok Elevnettsted, gratis Lærerressurs på nettstedet

Vor kurzem angesehen